Template
Template Template
Template Monday 23 July 2018 Template

Plaagdieren

Plaagdier nieuws

Zwarte rat komt terug De zwarte rat komt steeds dichter bij, ze zijn gesignaleerd in deAmsterdamse Haven. De dieren die besmettelijke ziekten als de pest kunnen overbrengen levn in de silo's van Cargill en Igma. Het beestje laat zich moeilijk bestrijden. Details...

Ontdekking nieuwe muizensoort Belg ontdekt nieuwe muizensoort.Belgische onderzoekers hebben in het oosten van afrika maar liefst acht nieuwe muizensoorten ontdekt.  Details...

Exotische verrassingen Het klimaat veranderd, de natuur doet mee!! De temperaturen worden hoger, zodat vele dieren noordelijker worden aangetroffen. Dit geldt ook voor insecten, een opvallend insect dat het goed doet, is de wespenspin. Het beestje heeft een opvallende geel-zwarte gestreepte rug, verspreidt zich momenteel in snel tempo.  Details...

Zwartkopmier in Nederland Mierenexplosie door zontoerist.  Buitenlandse insecten maken in grote getale gebruik van de reislust van de Nederlanders. In verre oorden stappen zij massaal in de koffers van de terugkerende vakantiegangers om vervolgens in Nederland uit te zwermen. Details...

Pientere mieren Onderzoekers wilden weten hoe slim mieren zijn. Details...

Hersenloos Wist je dat de hersenen van een kakkerlak in zijn lijfje zitten. zonder kop kan hij nog 9 dagen blijven leven. Details...

Download NFSP!

Nederland kampt met muizen plaag Ons land wordt geteisterd door een extreme muizenplaag. Het kenniscentrum Dierplagen (KAD) waarschuwt voor ziektes die de knaagdieren met zicg meebrengen.  Details...

 
Template
vliegen
   Fruitvlieg 
 
Uiterlijk

• Volwassen fruitvlieg 0.4 tot 0.5cm lang (afhankelijk van de soort).

• Bij de meeste soorten zijn de ogen helderrood, achterlijf vertoont bruine dwarsstrepen.

• Eitjes en larven zijn voorzien van uitsteeksels of adembuizen (voor in vloeistof).

  Ontwikkeling

• Volledige gedaanteverwisseling.

• Wijfje legt 350 tot 1000 eitjes in gistend of rottend materiaal.

• Tijdsduur van ei tot volwassen dier 8 tot 11 dagen.

• Imago leeft 2 tot 9 weken.

  Leefwijze

• Fruitvliegen komen voor in de levensmiddelenindustrie (jam-en limonadefabrieken), in bierbrouwerijen, fruitwinkels, keukens, café=s en gft-containers.

• Ontwikkelen zich in rottende, gistende massa=s of (vergeten) voerplaatsen waar zich nog restanten bevinden bijv. kippen-of varkenbiks.

  Schade

• Vers, gaaf fruit wordt door deze vliegjes niet aangetast.

• Verontreiniging van fruit-en groenteproducten.

• Kunnen hinderlijk zijn in (groot) keukens, fabrieken, café=s (achter de tapkast) en in de buurt van gft-containers.

  Wering/preventie

• Fruit en groente niet te langen en niet onafgedekt bewaren; goede hygiëne betrachten.

• Vuilnisemmers en afvalcontainers goed afsluiten en na lediging reinigen.

• Voor de bio-industrie: geen voerrestanten in de stallen achterlaten, stallen veelvuldig opruimen en/of reinigen.
  Oplossing
 Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met Wals-Plaagdierbestrijding

 

 

Latrinevlieg

 

Uiterlijk

• Kleine, donkere, of zeer donkerbruine vliegensoort.

• Grote, stevige, zwarte haren bovenop thorax en kop.

Ontwikkeling

• Eitjes worden afgezet in organisch rottend materiaal.

 Leefwijze

• Volledige gedaanteverwisseling.

• De larven leven in mesthopen, gierkelders, afvalwater, en rioleringen.

• Ook in kruipruimten waar leidingen kapot zijn en drab ontstaan is.

• Larven komen tevens voor op zeer vochtige plaatsen waar de bodem verontreinigd is met rottend organisch materiaal.

Schade

• Er is geen directe schade van de latrinevlieg; wel kunnen ze als ze in grote aantallen voorkomen hinderlijk zijn.

 Wering/preventie

• Kapotte leidingen repareren en ontwikkelingsplaatsen opruimen.

• Composthopen en/of mesthopen afdekken met een laag zand.

Oplossing
Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u
contact opnemen met Wals-Plaagdierbestrijding 

 

 

 

Kamervlieg  

  Uiterlijk

• Lengte volwassen vlieg 0,75 cm.

• Made is pootloos, ongeveer 1 cm. lang en geen kop.

• Pop: ”tonnetje” dat bruin is.

  Ontwikkeling

• Volledige gedaanteverwisseling.

• Wijfje legt tot 500-2500 eitjes ca. 100-150 per keer.

• Eistadium duurt 1 tot 3 dagen, larve stadium ca. 1 week, popstadium 3 tot 8 dagen.

• Tijdsduur van ei tot volwassen dier ca. 1-4 weken.

  Leefwijze

• De larven van de kamervlieg ontwikkelen zich tot rottend organisch materiaal, zoals mest in stallen.

• Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen.

• Zij besteden veel aandacht aan hun toilet: poten tegen elkaar wrijven en vleugels afvegen.

• De mannetjes sterven spoedig na de paring; de vrouwtjes echter leven 2 tot 3 maanden.

• De larve van de kamervlieg leven niet dieper in het afvalmateriaal dan enkele centimeters.

  Schade

• Kamervliegen bevuilen oppervlakken.

• Kunnen ziektekiemen overbrengen op de mens en dier via de poten, monddelen, haren en uitwerpselen; dit kunnen bacteriën zijn, virussen en andere schadelijke micro-organismen.

• Zijn in grote aantallen hinderlijk.

  Wering/preventie

• Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.

• Waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen.

• Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

  Oplossing
  Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met Wals-Plaagdierbestrijding  

 

 

 

 

  Kleine kamervlieg

 

 

Uiterlijk

• Volwassen dier slanker dan de kamervlieg, 0.4-0.8cm

• Pop: ·tonnetje· dat bruin van kleur is, met stekels.

• Larve (made)pootloos , ca.0.9cm lang, donkerbruin, met zijdelingse doorn vormige uitsteeksels, geen duidelijke kop.

• Kleur van de kleine kamervlieg: bruine thorax en op het achterlijf 3 gele ringen en driehoekige rugvlakken.

 Ontwikkeling

• Volledige gedaanteverwisseling.

• Wijfje legt 150 tot 750 eitjes, ca. 50 stuks per keer.

• Duur eistadium 1 tot 3 dagen, larvaal stadium duurt ca.1 week, popstadium 10 tot 30 dagen.

• Van ei tot volwassen dier ca. 2 tot 6 weken

  Leefwijze

• De larven ontwikkelen zich tot rottend organisch materiaal, zoals mest in stallen.

• De kleine kamervlieg zet eitjes af in zeer vochtig rottend materiaal (voornamelijk mest).

• Kamervliegen komen af op allerlei voedsel dat ze in vloeibare vorm kunnen opnemen.

• De kleine kamervlieg komt voornamelijk voor in pluimvee en overige verblijven.

• De kleine kamervlieg vliegt plotseling op en maakt een driehoekige beweging keert terug en als de vlieg  gaat zitten draait zich direct 180 graden om, zodat hij direct voor een nieuwe vlucht gereed is.

• De larven kunnen zich ook achter boomschors en in paddestoelen ontwikkelen.

  Schade

• Bevuilen oppervlakken.

• Brengen bacteriën over, virussen en andere schadelijke organismen.

• Zijn in grote aantallen hinderlijk.

  Wering/preventie.

• Afval afgedekt houden en snel afvoeren, afvalbakken steeds reinigen.

• Waar nodig vliegengaas, horren, lintgordijnen.

• Ontwikkelingsbronnen zoals mestopslag opsporen en saneren.

  Oplossing
  Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met Wals-Plaagdierbestrijding 

 

 

 

 

  Klustervlieg

 

  Uiterlijk

• De klustervlieg lijkt enigszins op de kamervlieg en is ca. 9 mm lang (langer dan de kamervlieg).

• Veel goudkleurige haren op de bovenzijde van de thorax. Abdomen grijs.

  Ontwikkeling

• Volledige gedaanteverwisseling.

• De ontwikkeling van ei tot volwassen dier vindt buiten gebouwen plaats.

• Komen in het najaar in grote getallen in groepen gebouwen binnen om te zoeken naar goede overwinteringplaatsen, vaak spouwmuren.

• De eitjes worden door het vrouwtje alleen afgezet in de kieren in de grond.

• In de zomer komen de eitjes na 4 dagen uit.

• De larven van de klustervlieg parasiteren op regenwormen (zo gaan ze mee de grond in) en leven >s zomers buiten. De larven eten de wormen van binnenuit op.

• Als de larve het popstadium bereikt heeft, verlaat hij de worm om zich in de grond te verpoppen.

• Waarschijnlijk 1 tot 2 generaties per jaar.

  Leefwijze

• In het najaar verenigen de vliegen zich in zwermen en gaan zij op zoek naar een overwinteringplaats, bijvoorbeeld in holle bomen of in spouwmuren.

• In het voorjaar, als de zon gaat schijnen en het warmer wordt, ontwaken de vliegen uit hun rusttoestand. Ze hebben dan de neiging actief te worden en zich in het gebouw verspreiden.

• Tijdens de eerste warme dagen houden zij zich overdag op aan de buitenzijde van de gebouwen waar ze overwinteren. Door naden en kieren komen ze naar buiten. Na verloop van enkele weken zullen zij hun overwinteringplaats definitief de rug toekeren.

  Schade

• Door de grote aantallen in gebouwen tijdelijk hinderlijk.

  Wering/preventie

• Horren plaatsen in open ramen en deuren, andere openingen in buitenmuren dichten of voorzien van fijnmazig gaas.

• Kleine roosters op/in de ventilatieopeningen in de muur plaatsen.

• Dichtkitten van de ruimte tussen kozijn en de muur (naden en kieren).

• N.B. Vliegen kunnen ook via de dakpannen binnendringen.

  Oplossing
  Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met Wals-Plaagdierbestrijding  

 

 

 

 

 Grauwe vleesvlieg

 

Uiterlijk.

• De grauwe vleesvlieg is forser dan de kamervlieg.

• Rode ogen, afwisselend donker en lichtgestreept borststuk, geblokt achterlijf.

 Ontwikkeling.

• Volledige gedaanteverwisseling.

• De vrouwtjes leggen honderden eieren op allerlei rottende, dierlijke producten.

• Het vrouwtje is levendbarend; legt de uitgekomen larven direct op het aas.

• Zij kan ook larven op vers vlees afzetten.

• De laren kunnen zich na al na een week gaan verpoppen.

• Duur van ei tot volwassen dier: ca. 2 tot 4 weken.

• De vrouwtjes kunnen de geur van rottend vlees (kadavers) op grote afstand waarnemen.

 Leefwijze.

• De grauwe vleesvlieg komt overal voor in de natuur.

• Wordt wel bij gebouwen aangetroffen, maar komt zelden binnen.

• Grauwe vleesvliegen komen van april tot oktober voor.

 Schade.

• Door hun leefwijze kunnen grauwe vleesvliegen ziekten verwekkende organismen verspreiden zoals virussen en bacteriën.

• Zij kunnen vlees en vleesproducten verontreinigen.

 Wering/preventie.

• Uiterste hygiëne betrachten in keukens, slachtplaatsen en productieruimten waar met vlees wordt gewerkt.

• Ramen en deuren voorzien van stevige fijnmazige horren.

• Vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren.

• Kadavers en ander dierlijk afval op tijd afvoeren, bij voorkeur binnen 1 dag.

• Containers vooral afval van slachtproducten opslaan in gekoelde ruimten en op tijd afvoeren.
 Oplossing
 Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met Wals-Plaagdierbestrijding 

 

 

 

 

  Herfstvlieg

  Uiterlijk

• Lijkt op de kamervlieg

• Mannetje heeft de ogen zeer dicht naast elkaar staan.

• Het vrouwtje is minder geel op het achterlijf.

• Opvallend geel achterlijf met zwarte rugstreep.

  Ontwikkeling

• Het vrouwtje legt in het voorjaar groepjes eitjes in verse mest.

• De ontwikkeling van eitje naar volwassen dier duurt 2 weken.

  Leefwijze

• De larven leven voornamelijk in de mest.

• De volwassen dieren leven van honing, stuifmeel.

• Voelt zich aangetrokken tot transpiratie van mensen en vooral rond de ogen bij dieren.

• In het najaar in grote getallen opzoek naar overwinteringplaatsen in gebouwen. ( vaak zolders en spouwmuren).

  Schade

• Door de grote aantallen zeer hinderlijk.

  Wering en preventie

• Het plaatsen van gaas in stootvoegen.

• Het aanbrengen van horren voor ramen en deuren.

  Oplossing
  Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met Wals-Plaagdierbestrijding 

 

 

 

 

  Blauwe Vleesvlieg

 
Uiterlijk

• Glanzende blauwe kleuren, met rode tot donkerbruine ogen.

• Grote vlieg, groter dan de kamervlieg.

  Ontwikkeling

• De duur van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 3 weken.

• Het vrouwtje legt honderden eitjes op rottend vlees, de eitjes zullen na 1 dag al uitkomen.

• De larven zullen zich na 6 dagen verpoppen.

  Leefwijze

• Mannetjes leven van bloemen nectar.

• De vrouwtje zijn altijd opzoek naar rottend vlees en kadavers.

• De blauwe vleesvlieg  kan een kadaver al op kilometers ruiken.

  Schade

• Het verontreinigen van vlees producten.

• Hinderlijk, en kan virussen en bacteriën verspreiden.

  Wering en preventie

• Vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren.

• Afvalcontainers koel bewaren en op tijd afvoeren.

•  Horren plaatsen voor ramen en deuren.
  Oplossing
  Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met Wals-Plaagdierbestrijding

 

 

 

 

  Groene Aasvlieg

 

Uiterlijk

• Kleur glanzend groen.

• Lengte is iets groter dan de kamervlieg.

  Ontwikkeling

• De duur van eitje tot volwassen dier duurt ongeveer 3 weken.

• Het vrouwtje legt honderden eitjes op rottend vlees, de eitjes zullen na  1 dag al uitkomen.

• De larven zullen zich na 6 dagen verpoppen.

  Leefwijze

• Mannetjes leven van bloemen nectar.

• De vrouwtje zijn altijd opzoek naar rottend vlees en kadavers.

• De groene aasvlieg  kan een kadaver al op kilometers ruiken.

  Schade

• Schapen kunnen ziek worden als ze niet goed worden verzorgt.

• Het verontreinigen van vlees producten.

• Hinderlijk, en kan virussen en bacteriën verspreiden.

  Wering en preventie

• Levende dieren in goede gezondheid houden, wonden en zieke dieren direct  behandelen.

• Vlees en vleeswaren goed afgedekt bewaren.

• Afvalcontainers koel bewaren en op tijd afvoeren.

•  Horren plaatsen voor ramen en deuren.

  Oplossing
  Indien dit dier overlast veroorzaakt, kunt u contact opnemen met Wals-Plaagdierbestrijding 

 

 

 
 
Template
Template Template Template
 

Analog Clock

Het Weer

Vliegenlampen

JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Template Template